Shenzhen
ZIM Hongkong
ADDRESS: 14B, Jinfeng Building, Shangbu South Road, Futian, Shenzhen
TEL: 0755-83510300
FAX: 83753951
WEBURL: www.zimhk.com
E-mail: zimhk@zimhk.com
Beijing
ZIM Hongkong
ADDRESS: 26 Haidian South Road, Haidian District, Beijing
TEL: 010-62548755
FAX: (010)82626001
WEBURL: www.zimhk.com
E-mail: zimhk@zimhk.com
Shanghai
ZIM Hongkong
ADDRESS: Room 2216, Block B, Ludihui Center, 500 Yunjin Road, Xuhui District, Shanghai
TEL: 021-64879499
FAX: 021-64879499
WEBURL: www.zimhk.com
E-mail: zimhk@zimhk.com
Hong Kong
ZIM Hongkong
ADDRESS: UNIT G1 12/F Leapont CENTRE 18-28 Wo Liu Hang Road FoTan ShaTin NT,HK
TEL: 852-36185109
FAX: 852-35952015
WEBURL: www.zimhk.com
E-mail: zimhk@zimhk.com
系统发生错误

:(

syntax error, unexpected end of file

错误位置

FILE:  LINE: 1